Mitt examensarbete i kosmetisk produktutveckling

För er som inte vet vad ett examensarbete går ut på så är det ett större projekt som man utför i slutet av sin utbildning på universitetet eller högskolan. Mitt examensarbete var på kandidatnivå och omfattade därför 10 veckor (heltid).

Under projektets gång skriver man en omfattande akademisk rapport som lägger grunden för ens betyg. På KTH, där jag gick, var man tvungen att ha en uppdragsgivare som försåg en med en specifik projektuppgift. Uppdragsgivaren kunde antingen vara ett företag eller KTH, men eftersom jag ville få arbetslivserfarenhet valde jag att söka mig till ett företag.

Min handledare på det svenska kosmetikaföretaget som jag gjorde mitt examensarbete hos, hittade jag via KTH. Hon har nämligen också pluggat där!

Själva projektuppgiften som jag fick gick ut på att undersöka möjligheterna för kosmetikaföretaget IDUN Minerals att lansera en deodorant.

En kort beskrivning av vad jag gjorde:

  • Marknadsundersökning
  • Skrev detaljerat om armhålans biologi, deodorantens sammansättning, hur de olika produktingredienserna fungerar samt ingrediensernas hälso- och miljöpåverkan, olika förpackningsalternativ, och hållbarhet.
  • Besökte/Höll möte med SALAB, ett företag som formulerar och tillverkar skönhets- och hygienprodukter.

Min rapport blev 42 sidor lång. En otroligt stor del av mitt examensarbete gick till research. Jag länsade nätet på all information (akademisk och icke-akademisk) om deodoranter och deras ingredienser (aktiva och icke-aktiva), främst för att försöka ta reda på om aluminiumsalter är hälsofarliga.

[För er som inte är pålästa om aluminiumsalter: Aluminiumsalter hämmar uppkomsten av svett i armhålan och deras hälsosäkerhet i deos är otroooligt debatterad.]

Är ni nyfikna på vad jag kom fram till? Läs då min rapport:

https://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1340061/FULLTEXT02.pdf

Lämna en kommentar om du har frågor!
Gillar

Kommentarer

Skriv kommentar...
IP: 82.99.3.229